آیا از این بدتر هم می‌شود؟

آیا از این بدتر هم می‌شود؟ گاهی، از دست دادن کار یا خراب شدن ماشین شخصی، یا حتی پَکر و بی حوصله بودن ممکن است این احساس را در شما ایجاد بکند که دنیا روی سر شما آوار شده است! کارل اریکسون گروهبان یکم کلاه سبز، “کارل اریکسون” که هم …