تصمیم گیری درست

10 عاملی که مانع از تصمیم گیری درست می شود 10 عاملی که مانع از تصمیم گیری درست می شود را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1- ترس و دودلی هر یک از تصمیم گیری‌ها ابعاد متنوعی دارند، همین ابعاد باعث ایجاد ترس‌هایی برای فرد تصمیم گیرنده …