ارزیابی مصاحبه کنندگان

ارزیابی مصاحبه کنندگان مصاحبه کنندگان بر چه اساسی شما را ارزیابی می‌کنند؟ مصاحبه مثل شرط‌بندی، غیرقابل پیش‌بینی است. بعضی از کارفرمایان در جذب نیرو بیشتر مهارت دارند. اما بسیاری از مسوولان مصاحبه، نه آموزش دیده‌اند و نه تجربه دارند. فقط هر چیزی به ذهنشان می‌رسد، فی البداهه می‌گویند. بعضی‌ها فکر …