ارزیابی فرآیند کاری در سازمان ها

ارزیابی فرآیند کاری در سازمان ها ارزیابی فرآیند کاری در سازمان ها را در متن زیر می توانید دنبال فرمایید: برای ارزیابی یک کسب‌وکار، فرآیند کارها و نحوه‌ی عملکرد باید ثبت شده باشند،در غیر این صورت باید زمانی برای انجام این کار در نظر گرفته شود،ثبت فرآیند کسب‌ وکار هیچ …