ارزیابی عملکرد کارکنان

سه جزء اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان ♦این روزها، کمتر کارمندی پیدا می‌شود که از «ارزیابی عملکرد سالانه» استقبال کند. مورد قضاوت و انتقاد قرار گرفتن، آن هم از سوی کسانی که مافوق شما هستند، هم ترسناک است، هم استرس آور، به همین علت، کسانی که ارزیابی عملکرد کارکنان را بر …

ارزیابی عملکرد کارکنان

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید و متن زیر را دنبال بفرمایید:     ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که می توان گفت جزو چالشی ترین و سخت ترین تکنیک های مدیریتی هم هست. سازمانهای زیادی سالهاست …

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان متن زیر در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان مطالبی را ارائه می نماید:     نظام های مدیریت عملکرد کارکنان از مهم ترین و تعیین کننده ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هستند که با چالش های زیادی مواجه اند و نمونه های موفق کمی از آنها وجود دارد،مهم …

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید ارزیابی عملکرد کارکنان را در متن زیر می توانید دنبال کنید:   ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که می توان گفت جزو چالشی ترین و سخت ترین تکنیک های مدیریتی هم هست. سازمانهای زیادی سالهاست درگیر این …

نکاتی که باید در ارزیابی عملکرد کارکنان مورد توجه قرار گیرد

نکاتی که باید در ارزیابی عملکرد کارکنان مورد توجه قرار گیرد:       ۱) مشخص و خاص باشید هنگام هدف‌گذاری برای کارکنان خود، مشخص و دقیق باشید و بگویید که دقیقاً از آن‌ها چه چیزی می‌خواهید. برای مثال، نگویید «حداکثر تلاشت را بکن»، «کیفیت کارت را افزایش بده». در …