انواع خطاها در ارزيابی عملكرد

 انواع خطاها در ارزيابی عملكرد  انواع خطاها در ارزيابی عملكرد را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱ – خطای سختگیری، محافظه کاری و تساهل یا تسامح: ♦ در امتیازدهی به کارکنان امتیازات خیلی بالا، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و …