ارزشیابی مشاغل

تعریف ارزشیابی شغلی متن زیر در مورد تعریف ارزشیابی شغلی مطالبی را ارائه می دهد:     معمولا ارزشیابی شغل را به دو صورت به شرح زیر تعریف می کنند: الف) تعیین مشخصات هر شغل یا گروه مشاغل با یک سیستم معیین برای سنجش واقعی ارزش آن ها از طریق …

مهارت کلیدی بازاریابی

مهارت کلیدی بازاریابی     قسمت دوم از سوم یک تمرین مهارتی بازاریابی برای رستوران زنجیره ای عناصر 9 گانه تعیین هویت برند را برای یک رستوران زنجیره ای تمرین کنید. شما مدیر بازاریابی یک رستوران زنجیره ای در تهران هستید. با فرض تسلط بر طرح تجاری و مدل کسب …