هفت توصیه مدیریتی برتر

هفت توصیه مدیریتی برتر هفت توصیه مدیریتی برتر را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: توصیه اول: به لیست کارهای روزمره خود کاملا پایبند باشید بزرگ‌ترین خطاها از کوچک‌ترین غفلت‌ها آغاز می‌شود و به همین دلیل هم هست که سرمنشا تمام بی نظمی‌ها و اشتباهات در تیم‌های کاری از …