هفت سین مکینزی

هفت سین مکینزی هفت سین مکینزی را در متن زیر دنبال کنید:   شرکت مشاوره مدیریت مکینزی مدل هفت S که توسط شرکت مشاوره مدیریت مکینزی در دهه 1980 معرفی شد، یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و …

تصمیمات خود را بر اساس ارزشها پایه گذاری کنید

تصمیمات خود را بر اساس ارزشها پایه گذاری کنید     تصمیم راهبردی هر تصمیم راهبردی که شما می گیرید، باید بر اساس ارزشهای شرکت و یا اهداف کلی آن باشد،به وسیله ی تصمیماتی که شما میگیرید، کارکنان تان باید قادر به درک ارزش های شرکت شما باشند. ارزشها ارزشها، …