شغل بد از بیکاری بدتر است!

شغل بد از بیکاری بدتر است! شغل بد از بیکاری بدتر است!با ما همراه باشید:     -مطالعه صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می دهد، کیفیت کار تأثیر مستقیمی بر سلامت داشته و افرادی که در مشاغل سطح پایین (با کیفیت پایین) کار می کنند، دارای سطوح پایین تر …