مهارت های گفتگو

مهارت های گفتگو مهم ترین مهارت های گفتگو و ارتباط کلامی ارتباط کلامی شما با دیگران نقش مهمی در به‌ وجود آوردن برند شخصی‌ تان دارد. این ارتباط بر زندگی شخصی و حرفه‌ ای شما تأثیر بسزایی دارد. هر کدام از این مهارت‌ ها هم در زندگی شخصی و هم …

عادات رهبران همدل

رهبری در سازمان در خصوص عادات رهبران همدل  رهبری در سازمان در خصوص عادات رهبران همدل اهمیت بالایی دارد: قسمت نخست ۱. حضورذهن دارند پیش از اینکه با مُراجع خود دیدار کنم، محیطی را فراهم می‌کنم که در آن راحت باشم و بتوانم کاملا تمرکز کنم. برای همدلی در محل …

ارتباطات غیرکلامی

عنصر اول ارتباطات غیرکلامی       زبان بدن (پیام‌های ارسال شده توسط بدن)زبان بدن یا Body Language، بخشی از ارتباط غیرکلامی است که بر پایه‌ی بخش‌های مختلف بدن شکل می‌گیرد. از جمله‌ زیرمجموعه‌های زبان بدن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- ژست های بدن 2- حرکات دست و …

مهم‌ترین مهارت‌های گفتگو و ارتباط کلامی

مهم‌ترین مهارت‌های گفتگو و ارتباط کلامی     مقدمه: ارتباط کلامی شما با دیگران نقش مهمی در به‌ وجود آوردن برند شخصی‌ تان دارد این ارتباط بر زندگی شخصی و حرفه‌ ای شما تأثیر بسزایی دارد، هر کدام از این مهارت‌ ها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی …