کارمند حرفه ای

کارمند حرفه ای     آمادگی لازم برای حرفه ای شدن در برخی از استانداردهای مشاغل دنیا مفهومی تعریف شده با عنوان SVP که مخفف”آمادگی لازم برای حرفه ای شدن”است،این نرخ، نشان دهنده مدتی است که طول می کشد تا فرد برای انجام شغل با عملکرد بهینه آماده شود، مثلاً …