مدیریت خشم

مدیریت خشم متن زیر مطالبی را در ممورد مدیریت خشم ارائه می نماید که می توانید مطالعه بفرمایید: ♦ افرادیكه كنترل و مدیریت عصبانیت در آنها سخت و دشوار است نیاز به برنامه‌ ای برای مهار عصبانیت دارند، نكات زیر، مسائل مهمی می‌باشند كه به شما در كنترل عصبانیت كمك …

مدیران موفق

8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان 8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊برخی از کارآفرینان موفق می‌گویند هدف اصلی‌شان «تغییر دنیا» و دست‌یابی به چیزی ماندگار است، نه تنها کسب درآمد بالا اما اغلب …

راز ارتباط موثر از زبان رهبران بزرگ

۱۰ راز ارتباط موثر از زبان رهبران بزرگ ←۱۰ راز ارتباط موثر از زبان رهبران بزرگ را در متن زیر دنبال بفرمایید: بخش بعدی جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید. ۳. صریح و ساده …

زندگی فردی و اجتماعی موفق

داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت روابط بین فردی 4- مهارت ارتباط موثر 5- مهارت مقابله با استرس 6- مهارت مدیریت هیجان 7- مهارت حل مسئله …