به حرف‌های خود ساختار بدهید

به حرف‌های خود ساختار بدهید برای موفقیت در کار خود به حرف‌های خود ساختار بدهید:   برای ارتقای این مهارت راه‌هایی وجود دارند: سعی کنید یک ساختار نوشتاری و کلامی برای ارتباطات خود بسازید. نکات محوری اندیشه خود را دسته‌بندی کنید و تا جای ممکن آن‌ها را موجز و مختصر بیان …