چگونه با همکارانمان رابطه‌ای محکم بسازیم؟

چگونه با همکارانمان رابطه‌ای محکم بسازیم؟       در حقیقت، بسیاری از ما از همکارانمان بسیار دور هستیم. ما بیشتر از هر زمان دیگری متحمل استرس و فشار‌های عصبی هستیم و ۵۰ درصد انسان‌ها در شغل خود احساس بی‌ثباتی می‌کنند،چگونه می‌توانیم در فضاهای پر از استرس و فشار، ارتباط …

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها 

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها افراد درونگرا ۱) از تنهایی انرژی میگیرند ۲) نمیخواهند کانون توجه باشند ۳) شنونده های خوبی هستند افراد برونگرا ۱)از تعامل با دیگران لذت میبرند ۲)بیش از انکه گوش بدهند حرف میزنند ۳)دوست دارند کانون توجه باشند افراد حسی ۱)تمرکز بر دریافت اطلاعاتشان با حواس …

مدیران چه نامه‌هایی را رد می‌کنند؟

مدیران چه نامه‌هایی را رد می‌کنند؟     نامه‌های اداری وقتی نوبت به نوشتن نامه‌های اداری می‌رسد، به یاد «قانون بازده نزولی» می‌افتم، که هرچه نامه طولانی‌تر باشد به همان نسبت کمتر مورد توجه واقع می‌شود. من کاربرد این قانون را به خوبی با همه نامه‌های دور و درازی که …