خود شناسی و موفقیت 

خود شناسی و موفقیت  قسمت اول  ۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند. ضرب‌المثلی آفریقایی می‌گوید: «در صورتی که دشمن درونی وجود نداشته باشد، دشمنان بیرونی نمی‌توانند به شما آسیب برسانند.» ▫️خودشناسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های موفقیت است. -رفتار شما و واکنشی که در برابر محرک‌های بیرونی از خود …