روانشناسی ویژگی‌های ارتباط بد

روانشناسی ویژگی‌های ارتباط بد روانشناسی ویژگی‌های ارتباط بد را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) حقیقت: اصرار می‌کنید که حق با شماست و طرف دیگر اشتباه می‌کند. 2) سرزنش: تقصیر را به گردن طرف مقابل می‌اندازید. 3) شهادت: مدعی هستید که یک قربانی بی‌گناهید. 4) تحقیر: طرف مقابل را به …