مدیریت کارمندان

مدیریت کارمندان مدیریت کارمندان . چطور یک خبر بد را به کارمندان بگوییم؟ رساندن خبر بد، کاری است که بالاخره باید در جایی از زندگی‌تان انجام دهید. مثلا، ممکن است مجبور باشید به رئیس‌تان بگویید که یکی از پروژه‌های اصلی به بودجه‌ای بیش از معمول نیاز دارد، یا شاید باید …