نکته های کسب و کار مدیریتی

نکته های مدیریتی نکته های مدیریتی را در متن زیر دنبال بفرمایید: خلق ایده کسب و کار بر پایه چهار کانون نوآوری مبتنی بر 9 رکن بوم مدل کسب و کار: 1) بر اساس منبع (شامل منابع و فعالیت‌های کلیدی و شرکای کلیدی): ◊در این استراتژی، ایده اصلی ایجاد فرصتی …