ارتباطات خارجي 

ارتباطات خارجي  : متن زیر اطلاعاتی در مورد ارتباطات خارجي ارائه میکند.با مشاور ایزو همراه باشید. –  درخصوص اطلاع رساني به طرفهاي ذينفع خارجي خط مشي در واحد اداری و سالن های تولید قرار داده شده است و در دسترس عموم قرار دارد. – در زمانيكه طرفهاي ذينفع برون سازماني خواهان …