ارتباطات غیرکلامی

عنصر اول ارتباطات غیرکلامی       زبان بدن (پیام‌های ارسال شده توسط بدن)زبان بدن یا Body Language، بخشی از ارتباط غیرکلامی است که بر پایه‌ی بخش‌های مختلف بدن شکل می‌گیرد. از جمله‌ زیرمجموعه‌های زبان بدن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- ژست های بدن 2- حرکات دست و …