کارمند حرفه ای

کارمند حرفه ای     آمادگی لازم برای حرفه ای شدن در برخی از استانداردهای مشاغل دنیا مفهومی تعریف شده با عنوان SVP که مخفف”آمادگی لازم برای حرفه ای شدن”است،این نرخ، نشان دهنده مدتی است که طول می کشد تا فرد برای انجام شغل با عملکرد بهینه آماده شود، مثلاً …

به نیازها و مسائل کارمندان اهمیت دهید

به نیازها و مسائل کارمندان اهمیت دهید اهمیت دادن به نیازهای دیگران اهمیت دادن به دیگران و نیازهایشان گامی ضروری در ایجاد روابط مثبت در محیط کار است. ولی الزاما به این معنی نیست که در محیط کار با آنها گفتگوهایی طولانی درباره ی زندگی شخصی شان داشته باشید. بلکه باید به …