هشت روش غیرمالی مدیران موفق

هشت روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان هشت روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊برخی از کارآفرینان موفق می‌گویند هدف اصلی‌شان «تغییر دنیا» و دست‌یابی به چیزی ماندگار است،نه تنها کسب درآمد بالا اما اغلب آنها …

مدیران موفق

8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان 8 روش غیرمالی مدیران موفق برای انگیزه دادن به کارمندان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊برخی از کارآفرینان موفق می‌گویند هدف اصلی‌شان «تغییر دنیا» و دست‌یابی به چیزی ماندگار است، نه تنها کسب درآمد بالا اما اغلب …

هوش اخلاقی چیست؟

هوش اخلاقی چیست؟     اخیرا پژوهشگران سازمانی، علاقه مند به هوش اخلاقی شده‌اند، زیرا می تواند مرز بین نوع دوستی و خود دوستی را خوب توصیف كند. نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درك درست از …

اخلاق در کار

اخلاق در کار     “مهم ترین اصل این است که به کسی ضرر نزنی” نخستین بار که مسئولیت یک حرفه ای تعریف شد، ۲۵۰۰ سال پیش بود. در آن زمان بقراط پزشک یونانی، در سوگند خود گفت : ” و بدان که مهمتر از همه اینست که آگاهانه به …