گواهینامه CE برای چه محصولاتی است؟

گواهینامه CE برای چه محصولاتی است؟ گواهینامه CE برای چه محصولاتی است؟ گواهینامه CE برای محصولاتی تعریف شده است که تحت قوانین و مقررات اتحادیه اروپا واقع شده و باید با الزامات ایمنی، بهداشت و عملکرد این اتحادیه سازگاری داشته باشند. برخی از محصولاتی که می‌توانند گواهینامه CE دریافت کنند …

مراحل اخذ گواهینامه CE

مراحل اخذ گواهینامه CE   گواهینامه CE  ((Conformity European یک نشانگر تطابق با مقررات اتحادیه اروپا برای محصولات است. برای اخذ گواهینامه CE، شرکت‌ها باید مراحل زیر را طی کنند:   تعیین مقررات مربوطه: اولین مرحله برای اخذ گواهی CE، تعیین مقررات فنی اتحادیه اروپا است که برای محصول خاص …