مشتریان ناراضی

مدیریت مشتریان ناراضی مدیریت مشتریان ناراضی را در متن زیر بخوانید: قسمت بعدی ۲- همدردی خود را ابراز کنید: جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید. همدردی با مشتری مهم است، زیرا با ابراز همدردی …