استعداد‌های مشترک بین مدیران بزرگ جهان

استعداد‌های مشترک بین مدیران بزرگ جهان استعداد‌های مشترک بین مدیران بزرگ جهان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: کتاب Great Managers Break The Rules: مصاحبه‌های تخصصی و دقیق موسسه گالوپ با مدیران موفق و بزرگ دنیا نشان داده که اغلب این مدیران دارای استعدادها و توانایی‌های مشابهی بوده …

مانع پیشرفت

احساساتی که مانع پیشرفت است! احساساتی که مانع پیشرفت است را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: خودآگاهی و خود تنظیمی احساسات آیا معمولاً در شرایط بد کنترل احساسات خود را از دست می‌دهید؟ آیا فردی بسیار احساساتی هستید و این امر مانع پیشرفت شما شده است؟ اگر می‌ …

احساسات مانع پیشرفت

احساسات مانع پیشرفت احساسات مانع پیشرفت را در متن زیر می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   خودآگاهی و خود تنظیمی احساسات آیا معمولاً در شرایط بد کنترل احساسات خود را از دست می‌دهید؟ آیا فردی بسیار احساساتی هستید و این امر مانع پیشرفت شما شده است؟ اگر می‌ …

یافتن شغل جدید

بایدها و نبایدهای یافتن شغل جدید، وقتی هنوز مشغول کار هستید       آیا بدنبال شغل جدید هستید؟ توصیه ما این است پیش از استعفا دادن و زمانی که هنوز مشغول کار هستید به دنبال شغل جدید باشید چرا؟ به این خاطر که وقتی مشغول فعالیت هستید، ارتباط‌های حرفه‌ای …

سندروم احساسات دست دوم چیست؟

سندروم احساسات دست دوم چیست؟       واقعیت آن است که لزوما ما همیشه برای خودمان نمی ترسیم. استرس از درون ما سرچشمه نمی گیرد علت استرس ما ربطی به ما ندارد، گاهی اوقات حس نارضایتی داریم اما نه از زندگی خودمان افسرده ایم اما نه اینکه واقعا خودمان …

به احساسات کارکنان توجه کنید

به احساسات کارکنان توجه کنید     پس از آنکه مدیری توانست به احساسات خود تسلط یابد و از تاثیرگذاری منفی احساسات خود بر کارکنان جلوگیری کند و از سویی دیگر از احساسات مثبت خود برای انگیزه و انرژی دادن به افراد بهره ببرد، نوبت به توجه به احساسات کارکنان …