رهبری از نگاه بزرگان

رهبری از نگاه بزرگان رهبری از نگاه بزرگان را در متن زیر دنبال بفرمایید: پیتر دراکر: ←«تنها تعریف «رهبر» این است: کسی که پیروانی دارد.» البته دراکر اندیشمندی برجسته در عرصه کسب‌وکار مدرن است؛ اما تعریف او از رهبری بسیار ساده است جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس …

حکایت های مدیریتی ملانصرالدین 

حکایت های مدیریتی ملانصرالدین حکایت های مدیریتی ملانصرالدین  را می توانیم در متن زیر مطالعه بفرمایید: ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌کرد و مردم با نیرنگی٬ حماقت او را دست می‌انداختند. دو سکه به او نشان می‌دادند که یکی شان طلا بود و یکی از نقره اما ملا …

کم کاری اجتماعی

کم کاری اجتماعی     عملکرد کارگران در سال ۱۹۱۳، رینگلمن عملکرد کارگران را مورد بررسی قرار داد؛ چند مرد باید طنابی را از دو سو می کشیدند. او نیروی به کارگرفته شده از هر طرف را اندازه گیری کرد، به طور میانگین ، اگر دو نفر با هم طناب …

مدل آنالیز pestel

مدل آنالیز pestel     معنای PESTEL بسیار مهم است که معنای PESTEL را به درستی دریابیم و بدانیم که هر کدام از حروف آن، نماینده‌ی جنبه‌ی مهمی از محیطی است که کسب‌وکار شما در آن فعالیت می‌کند، PESTEL سرنام واژه‌های زیر است: P سیاسی (Political)؛ E اقتصادی (Economic)؛ S …

منافع اجتماعی

منافع اجتماعی حفظ سلامت و تندرستی کارکنان سازمان ها حداقل به دو صورت دارای منافع اجتماعی است: اول اینکه نیروهای کار فعال با مهارت های ارزنده از چرخه مدیریت تولید جدا نمی شوند.دوم اینکه باعث کاهش هزینه های سازمان ها،شرکت های بیمه،تامین اجتماعی و … نمی گردند،که اینگونه هزینه ها …