علائم شغلی سلامت روان شما را تهدید می کند

علائم شغلی سلامت روان شما را تهدید می کند         اگر شما یک کارمند هستید، باید به سلامت روانی خود اهمیت دهید و در صورتی که احساس کردید در خطر آسیب هستید، باید در پی اصلاح شرایط کاری خود برآیید همچنین اگر رئیس یک کسب و کار …