کارایی کارمندان

کارایی کارمندان آیا همه انسان‌ها باید صبح زود سر کار بروند؟ بسیاری از انسان‌ها که هر روز سر کار می‌روند حالات مختلفی را در طول روز تجربه می‌کنند؛ برخی صبح‌ها خیلی سرحال و زود از خواب بیدار شده و آماده کار می‌شوند اما حدود ساعت ۳ بعد از ظهر خسته …

تعریف اثربخشی و کارایی

تعریف اثربخشی و کارایی: به گفته پیتر دراکر هیچ چیز در این دنیا بیهوده تر از درست انجام دادن کاری که اساسا نباید انجام شود نیست؛ در واقع این موضوع این مفهوم را می رساند که پیش از آنکه به درست انجام دادن کار فکر کنیم (کارایی) باید به پیدا …