رهبری از نگاه بزرگان

رهبری از نگاه بزرگان رهبری از نگاه بزرگان را در متن زیر دنبال بفرمایید: پیتر دراکر: ←«تنها تعریف «رهبر» این است: کسی که پیروانی دارد.» البته دراکر اندیشمندی برجسته در عرصه کسب‌وکار مدرن است؛ اما تعریف او از رهبری بسیار ساده است جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس …