اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟

اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟ اصول 14 گانه را تويوتا چيست؟با ما همراه بمانید: اصول ۱۴گانه راه تویوتا عبارت است از : ۱- تصمیمات مدیریتی را بر اساس فلسفه بلندمدت شركت اتخاذ كنید حتی اگر اهداف مالی كوتاه مدت را پاسخ نگوید. ۲- فرایند مستمری برای به سطح آمدن …