اعتماد و تیم

اعتماد و تیم       به مدل زیر دقت کنید: این مدل تمام مشکلاتی را که در تیمها دیده اید، تصویر میکند. و مهمتر از همه میگوید که برای شروع کار باید شالوده ای از اعتماد در بین اعضای تیم ایجاد شود. به زیبائی توضیح میدهد که بی اعتمادی …

اعضای تیم را کنار هم نگه دارید

اعضای تیم را کنار هم نگه دارید   جذب افراد جذب افرادی با مهارت های بالای همکاری و تجلیل از ستارگانی که به موفقیت دیگران کمک می کنند ابزارهایی قوی برای انجام کارهای گروهی و تقویت تیم است. بهترین سیستم ولی حتی اگر بهترین افراد را به خدمت گرفته و …

چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟

چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟     دانشجویی میگفت: یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنک های یکدیگر را بترکانید هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد، برنده است.مسابقه …