جملات ارزشمند بیل گیتس

  جملات ارزشمند بیل گیتس  که باعث موفقیت او شد جملات ارزشمند بیل گیتس راه پیشروی مدیران بیل گیتس، مؤسس کمپانی مایکروسافت، از موفق‌ترین و ثروتمندترین افراد جهان است. او نوآوری های زیادی دارد؛ از راه اندازی شرکت نرم افزاری مایکروسافت تا تلاش بی‌وقفه‌اش برای ریشه کن کردن فلج اطفال …