ابتدا امور نخست را انجام دهید

 ابتدا امور نخست را انجام دهید ابتدا امور نخست را انجام دهید :مردمان موثر به‌جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می‌پردازند. به جای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و به جای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی‌اهمیت شوند، به اولویت‌ها و ارجحیت‌های خود می‌پردازند. یعنی …