آیین نامه انظباطی

نمونه آیین نامه انظباطی: نمونه ی آیین نامه ی انظباطی در ذیل قابل مشاهده است:(به صورت محدود) – آوردن تلفن همراه به داخل کارگاه تحت هر شرایطی ممنوع می باشد،در صورت عدم رعایت این امر عواقب آن متوجه فرد خاطی خواهد شد. 2- ورود هرگونه ساک،کوله پشتی و اقلامی از …