تکنولوژی پیشرفته

آیا برخورداری از تکنولوژی پیشرفته سبب تولید ثروت میشود؟ آیا برخورداری از تکنولوژی پیشرفته سبب تولید ثروت میشود؟با ما در متن زیر همراه بمانید: چند وقت پیش نمایشگاه داخلی شرکت در رابطه با نتایج تحقیقات و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در بخشهای مختلف خودرو اعم از قوای محرکه ( هایبرید، …

۷ درس کار تیمی از اپل

۷ درس کار تیمی از اپل:     قسمت اول درس1:(1نفر مسئول هر کار) استیو جابز برای هر پروژه یا جریان کار فقط و فقط1 نفر مسئول قرار میداد. این1 نفر در عالیترین سطح مسئولیت پذیری، کاررا به سرانجام میرساند. درس2:(۱ بار دور همنشینی در هفته) زمانی که استیو جابز …