آیا مایلید ثروتمند شوید؟!

آیا مایلید ثروتمند شوید؟! شما با مقاله عمومی آیا مایلید ثروتمند شوید؟! همراه هستید، «پول كه تو خیابان نریخته‌!!» «من هرگز كار خوب پیدا نمی‌كنم‌». «من هیچ وقت پول در نمی‌آورم‌». «لیاقتش را ندارم‌». كدام یك از این اعتقادها، باور شماست‌؟ آیا واقعاً فكر می‌كنید كه چنین اعتقاداتی برایتان چه …