چگونه یک آگهی استخدام متقاعدکننده بنویسیم؟

چگونه یک آگهی استخدام متقاعدکننده بنویسیم؟     در مورد کارجو اینکه کارجو آگهی شما را در نتایج جست‌وجو ببیند و روی آن کلیک کند مهم است، اما کافی نیست،حالا باید به این سوال پاسخ دهیم که «چطور کارجو را متقاعد کنیم که پس از خواندن آگهی، درخواست شغلی دهد؟». …