نکات کوتاه و آموزنده مدیریتی

نکات کوتاه و آموزنده مدیریتی نکات کوتاه و آموزنده مدیریتی را در متن زیر دنبال کنید؛ ميزان يادگيرى در حالت هاى متفاوت 10% وقتى ميخوانيم 20% وقتى ميشنويم 30% وقتى ميبنینیم 50% وقتى ميبينيم و ميشنويم 70% وقتى بحث ميكنيم 80% وقتى تجربه ميكنيم 95% وقتى بديگران ياد ميدهيم اشتباهات …