چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند

چرا بعضی افراد هرگز موفق نمی‌شوند؟ مقاله زیر در مورد عدم موفقیت افراد می باشد، با ما همراه شوید: ۱. آنها ارزش زمان را درک نمی‌کنند. ۲. آنها کارهایی انجام می‌دهند که در مسیر اهداف‌شان نیست. ۳. آنها هرگز چیزی به سطح فعلی نمی‌افزایند. ۴. آنها محدودیت‌هایی بر خود تحمیل می‌کنند. …

تشریح بند5 استاندارد iso 9001

تشریح بند5استاندارد iso 9001 آموزشISO 9001 مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید، با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا تهیه شده می بایست اهداف کیفی سازمان باید برای بخش …

آموزشISO 9001

آموزشISO 9001     برنامه(plan): چرخه دمینگ با مطالعه وضع موجود در خلال گردآوری اطلاعات جهت برنامه ریزی برای بهبود آغاز میشود. در این مرحله آنچه را که می خواهید بهبود یابد، تجزیه و تحلیل کرده و نواحی قابل بهبود را پیدا کنید: نخستین گام، انتخاب آن قسمتهایی است که …