تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی

تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی شامل چه درصد هایی است: میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی  حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اظهار کردند که آنان در 90 ثانیه اول مصاحبه خواهند فهمید که آیا داوطلب …

زبان بدن

زبان بدن   چگونگی انتقال پیام‌های مثبت با زبان بدن   اهمیت زبان بدن طی تحقیقات پژوهشگران ۶۰ الی ۹۰ درصد پیام هایی که به دیگران منتقل می شود، از طریق زبان بدن است. رفتار شما در اولین ملاقات اهمیت بالایی دارد، چرا که افراد در دقایق اول تحلیل های زیادی …