فرایندهای آموزشی در محل کار

فرایندهای آموزشی در محل کار در اين متن اطلاعاتي در رابطه با فرایندهای آموزشی در محل کار ارائه شده است: ایزو 10015 استاندارد آموزشی یک سیستم تضمین کیفیت می باشد. و بر فرایندهای آموزشی در محل کار تاکید دارد. و توسط گروهی از متخصصین از 25 کشور عضو ایزو بوجود …