راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم

راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊شاید شما هم تعجب کنید اگر بدانید در یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین کشورهای دنیا،ساعت کاری کارمندان در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، پایین است. جهت مشاوره …

جایگاه ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان

جایگاه ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان: جایگاه ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان را دنبال کنید:     ??در آلمان بیش از ۹۹ درصد بنگاه ها (از نظر تعداد) در قالب کوچک و متوسط فعالیت می کنند که ۶۰ درصد از …

داستانک مدیریت استراتژیک

داستانک مدیریت استراتژیک     جنگ دوم جهانی در زمان جنگ دوم جهانی در روسیه ایده‌ای به ذهن فرماندهان روسی برای نابود کردن تانک‌های آلمانی رسیده بود به این شکل که به بدن سگهای آموزش دیده مواد منفجره می‌بستند که زیر تانک‌های آلمانی بروند و در زمان قرار گرفتن سگ …