انسانهای بزرگ هیچگاه تسلیم نمی‌شوند

انسانهای بزرگ هیچگاه تسلیم نمی‌شوند انسانهای بزرگ هیچگاه تسلیم نمی‌شوند پس با ما همراه باسید:     جی کی رولینگ نویسنده سری کتابهای هری پاتر پردرآمد ترین نویسنده تاریخ و برنده عنوان تاثیر گذار ترین زن بریتانیا، پس از جدایی از همسر، از دست دادن شغل و مرگ مادرش کتابی …