خارج شدن از “دایره راحتی” دشوار است

خارج شدن از دایره راحتی دشوار است خارج شدن از “دایره راحتی” دشوار است با ما همراه بمانید:       قدم برداشتن به خارج از دایره‌ی راحتی معمولا چالش برانگیز است،برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از غذاهایی که دوست داریم صرف نظر کنیم،برای خروج از …