کارتریج های گازها و بخارات

رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH ←رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH را در متن زیر دنبال بفرمایید: ←کارتریج دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آنها به صورت اختصاصی برای جمع آوری یک آلاینده کاربرد دارند و برخی نیز به صورت …

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی       مطمئنا مدیران نمی‌خواهند رهبران ضعیفی باشند مشکل این است که آنها درک روشنی از اینکه چه تغییراتی لازم است تا بهترین عملکرد را در هر نفر شناسایی کند و به بیشترین اثر‌گذاری برسد، ندارند. رهبران سازمانی ما معتقدیم رهبران سازمانی می‌توانند از طریق رویکردی …

تفکرتان آبی است یا قرمز؟

تفکرتان آبی است یا قرمز؟   اگر بخواهیم مدیریت استراتژیک موفق را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن را تفکر استراتژیک، ضلع دیگر آن را فرآیند تدوین استراتژی و ضلع دیگر آن را اجرای استراتژی شکل می دهد؛قطعا استراتژی خوب بدون اجرای خوب، موفق نخواهد بود و تدوین …