وزارت صنعت ، معدن، تجارت

وزارت صنعت ، معدن، تجارت وزارت صنعت ، معدن، تجارت یکی از اصلی ترین وزارت خانه ها در حوزه ی اقتصادی و کسب و کار می باشد. بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی …

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران فعاليت‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران در پنج حوزه استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه‌شناسي، تاييدصلاحيت و فعاليت هاي پژوهشي استاندارد تعريف مي شود. استانداردسازی در سازمان ملی استاندارد ایران به عهدة معاونت تدوین و ترویج استاندارد قرار دارد و وظیفه آن تدوین استانداردهای ملی جدید یا بروزرسانی استانداردهای …

تاییدیه صندوق نوآوری و شکوفایی

تاییدیه صندوق نوآوری و شکوفایی متن زیر در مورد تاییدیه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت آریان گستر می باشد. شرکت آریان گستر به عنوان مشاور سیستم های مدیریتی و بهره وری مجددا در سال 1399 برای چهارمین سال متوالی برای ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی استانداردها و مجوزهای …