برگزاري جلسات مشاوره اي شركت ره آورد بالابر

چهارمين جلسه از جلسات مشاوره ي شركت ره آوردبالابر درجهت پياده سازي واستقرار سيستم مديريت كيفيت Iso9001-2008 به تاريخ 92/8/19 با حضور كارشناس مؤسسه آريان گسترو نماينده مديريت شركت ره آوردبالابر برگزار گرديد .

حضور درنمايشگاه بين اللملي صنعت تهران

مؤسسه آريان گستر درسيزدهمين نمايشگاه بين اللملي صنعت تهران از تاريخ92/7/14 تا تاريخ92/7/17 حضور به عمل رسانده و كارشناسان در غرفه مربوطه به صورت رايگان مشاورات محدودي را ارائه دادند .

تحويل گواهي نامه هاي بانك حكمت ايرانيان

گواهي نامه هاي ISO9001-2008,ISO14001-2004,OHSAS18001-2007 وIMS‌ سيستم مديريت يكپارچه و همچنين گواهي نامه ISO10002-2004 سيستم مديريت ارتباط با مشتريان تحويل دفتر مركزي بانك حكمت ايرانيان گرديد.

برگزاري دوره ي آموزشيISO9001-2008در شركت پيشتازصنعت پارس خرم(شيراز)92/8/12

به تاريخ 92/8/12 يكدوره كلاس آموزشي ISO9001-2008سيستم مديريت كيفيت در شركت مهندسي پيشتازصنعت پارس خرم با حضور مديران ارشد سازمان درشهر شيراز برگزار گرديد.

اخذ گواهي نامه هاي شركت آراد از TUVUK&Iدر تاريخ92/7/15

شركت آراد پس ازانجام فرآيند مميزي نهائي و موفقيت دراين ارزيابي موفق به دريافت گواهي نامه هاي ISO9001-2008,ISO14001-2004,OHSAS18001-2007و همچنين گواهي نامه IMSسيستم مديريت يكپارچه گرديد.

برگزاري دوره آموزشيISO9001-2008 ومميزي داخلي دردانشگاه شهرقدس(92/8/14)

                                                                                                                              درتاريخ 14و15 آبان دوره آموزشيISO9001-2008 ومميزي داخلي با تدريس جناب آقاي مهندس صفرزاده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس با حضور جمعي ازدانشجويان دانشگاه درمقاطع مختلف برگزارگرديد.