تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT: تجزیه و تحلیل SWOT یک تکنیک مفید برای درک قدرت و ضعف شما است و برای شناسایی فرصت هایی که رو به روی شما وجود دارد و تهدیداتی که با آن مواجه هستید. این ابزار در سالهای 1960 توسط آلبرت هومفری تدوین شده است. شما می …

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟ موارد اصلی کاربرد تحلیل SWOT این 3 مورد می‌باشند: در ابتدای طراحی کمپین‌های بازاریابی اتخاذ سیاست‌های کاری متفاوت در کسب و کارتان کشف موقعیت‌های مناسب برای اعمال تغییرات در شرکت 2 نکته در تحلیل SWOT 1) آندرو چارژ، مدیر عامل شرکت Money Crashers در …