طبقه‌بندی تحلیل‌های پیشرفته کسب‌و‌کار

طبقه‌بندی تحلیل‌های پیشرفته کسب‌و‌کار       وب‌کاوی (Web Mining): عبارت است از به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی و متن‌کاوی در صفحات وب که با هدف شناسایی روند استفاده از صفحات، انواع کاربران مراجعه‌کننده به وب‌سایت سازمان، تحلیل میزان استفاده از اینترنت، کاوش محتوا در صفحات وب درباره یک موضوع خاص، تحلیل …